Mindre papirarbeid for oppdretterne

Neste år blir det litt mindre  papirarbeid for oppdretterne som  skal registrere føllene sine på NHS.

Dølahester i Sikkilsdalen 2015. Foto: Rina Sørensen
04.11.2015

Fra og med 2016 vil NHS slutte med å sende ut fødselsmeldinger til oppdretterne. Føllene vil nå bli registrert på bakgrunn av springseddelen som oppdretteren skal fylle ut på baksiden når føllet er født. Springseddelen sendes deretter til NHS som da starter med registreringsarbeidet av føllet.
Dette gjør vi for å forenkle papirarbeidet for oppdretterne. Fristen for innsending av springseddel vil være den samme som tidligere; 1. oktober. NHS vil fortsatt ha beskjed dersom hoppa ikke ble drektig eller om føllet døde.

Merk at denne endringen kun gjelder for de hesterasene som NHS er stambokfører for.