Nytt dataverktøy mot innavl presenteres i helgen

Denne helgen møtes representanter fra de tre nasjonale hesterasene dølahest, fjordhest og nordlandshest/lyngshest på en felles høstkonferanse. Mange viktige tema står på agendaen, blant dem er innavl. NHS presenterer et nytt dataverktøy som kan hjelpe oppdretterne.

Dølahester i Bristol, Sikkilsdalen. Foto: Kaja Hustad Bendiksvoll
Skrevet av Kari Hustad,  06.11.2015

Det er de tre raseorganisasjonene som inviterer til den årlige konferansen som i år har overskrift "Avl i små populasjoner". Konferansen holdes på Hell i Nord-Trøndelag, og her skal man diskutere suksesser, utfordringer og løsninger.
Du kan lese hele konferanseprogrammet her.

Et av temaene er altså innavl. Nordisk Genbank har utviklet et dataverktøy som kalles EVA som det nå er jobbet med for at også skal kunne brukes innen oppdrett av de tre rasene dølahest,fjordhest og nordlandshest/lyngshest. Gjennom et eget prosjekt har fagrådgiver Jorunn Ballangrud ved NHS i samarbeid med IT-avdelingen i Norsk Rikstoto kjørt avstammingsdata fra Sportssystemet der de tre rasene ligger inne, slik at hestene skal kunne legges inn i EVA. 

- Det er gjort innavlsberegninger slik at vi nå har innavlsgraden på alle hestene av de tre rasene nordlandshest/lyngshest, dølahest og fjordhest. Det er også gjort testparringer i dette prosjektet der vi har fått ut innavlsgraden i et eventuelt avkom. Funnene og resultatene av testparingene blir presentert på Hell, forklarer Jorunn Ballangrud som sammen med seniorrådgiver Anne Kettunen fra NordGen skal presentere resultatene under seminaret. Hensikten er at hesteeieren skal kunne bruke dette dataverktøyet for å kunne velge den hingsten til sin hoppe som gir lavest innavlsgrad. Fra Nordisk Genbank kommer også direktør Peer Berg som er den som har utviklet EVA-verktøyet. Han skal forklare hvordan EVA kan styre innavlen på lang sikt.