Fødte føll 2015 dølahest, fjordhest og nordlandshest/lyngshest

Foreløpige tall fødte føll for dølahest, fjordhest og nordlandshest/lyngshest er klare

Skrevet av Kjersti Nerbråten,  16.10.2015

Alle mottattte fødselsmeldinger er nå registrert og vi har tatt ut foreløpige tall. Selvfølgelig gjenspeiles her bedekningstallene fra 2014 og vi ser derfor en oppgang på født nordlandshest/lynghest slik at denne rasen pr i dag er den største i akkurat denne sammenhengen.

Lister på antall bedekninger og fødte føll pr hingst finner du her:

Dølahest

Fjordhest

Nordlandshest/lyngshest

 

Vi regner med at tallene vil stige noe, men erfaringsmessig har vi fått inn størsteparten av fødselsmeldingene for i år, slik at det vil ikke bli de helt store endringene.