Hesteforskningsmidler for 2016

Nå kan forskere søke om midler fra Stiftelsen Hästforskning. Siste frist er 1.oktober kl.15.00. Stiftelsen gir midler til forskning om hesten og hestenæringen i Norge og Sverige. 

03.09.2015

Hestenæringens forsknings-og utviklingsprogram er inndelt i tre:

- Hestens helse, prestasjon og velferd
- Hestens reproduksjon, avl og ernæring
- Hestens rolle for mennesker, samfunn og miljø

Stiftelsen Hästforskning støtter både veterinærmedisinsk og landbruksrettet forskning i tillegg til samfunns-og miljøforskning knyttet til hesten.
For 2016 prioriteres søknader fra det tredje området: Hestens rolle for mennesker, samfunn og miljø i tillegg til fellesprosjekter mellom norske og svenske forskningsmiljøer innen alle de tre områdene.

Søknader bør kvalitessikres gjennom SLFs håndbok.

Søknadsfrist
Frist for å sende inn søknad er 1.oktober 2015 kl.15.00.
Det skal sendes inn fullstendig søknad til fristen. 

Norske søkere bes om å benytte eget skjema for søknadens budsjett. 
Ta gjerne kontakt med Forskningsrådets kontaktperson Siri Anzjøn for nærmere informasjon.

Alle søknader må utdype prosjektets betydning for hestevelferden. Alle søknader må også inneholde en formidlingsplan med en beskrivelse av hvordan prosjektet skal kommuniseres fram til anvendelse av resultatene. Stiftelsen Hästforskning vil spesielt oppfordre til både nordisk og internasjonalt samarbeid og til tverrvitenskapelige prosjekt.

For prosjekter som går over flere år må det sendes inn fortsettelsessøknader hvert år med samme frist som for søknad om nye prosjekt (se over).

Søknadene blir vurdert av forskningskomiteen i Stiftelsen Hästforskning. Styret i stiftelsen fatter endelig beslutning om bevilgning til nye prosjekter 17.desember 2015.

Mer info finner du på nettsidene til Stiftelsen Hästforskning: http://hastforskning.se/

For nærmere informasjon for norske søkere:
Kontakt Siri Anzjøn, Norges Forskningsråd, tlf 22037098/ sia@forskningsradet.no

Logo SH