Oppgang i bedekninger for dølahest og fjordhest

Rykende ferske tall viser at bedekningene for de nasjonale hesterasene dølahest og fjordhest går riktig vei. For nordlandshest/lyngshest går tallet ned sammenlignet med fjoråret.

Skrevet av Kari Hustad,  07.10.2015

Fjordhesten kan vise til en økning på hele 76 bedekninger sammenlignet med 2014-tallene, mens det er 45 flere bedekte hopper hos dølahesten i år sammenlignet med i fjor. For nordlandshest/lyngshest er det til nå registrert 35 færre bedekninger i år enn i fjor.


1.oktober var fristen for å sende inn bedekningslister for hingstene. Det betyr at det kan bli noen justeringer på totaltallene. Likevel er det grunn til å si at årets sesong er et skritt i riktig retning for to av de tre rasene.


Her er oversikten med tall fra de tre siste årene som sammenligningsgrunnlag:

statistikk

 

 

Dølahest

Fjordhest

Nordlands-/lyngshest

2013

225

203

116

2014

176

150

179

2015

221 (+ 45)

226 (+76)

144 (-35)