Åpning av det nye ridehuset

Onsdag 6.april blir det offisiell åpning av det nye ridehuset på Starum. Vi inviterer alle interesserte til å oppleve vår nye storstue som innvies med en hesteoppvisning kl.15.30.

Skrevet av Kari Hustad,  04.04.2016

Det nye ridehuset blir et flott tilbud for hele heste-Norge som vi gleder oss til å ta i bruk. Med innvendig størrelse 25x70 meter pluss en flunkende ny spisesal i tillegg til møterom m.m, blir bygget et stort pluss for Norsk Hestesenters framtidige drift. Det blir et ridehus med mange muligheter!
Dette ønsker vi å markere førstkommende onsdag.

Derfor ønsker vi alle interesserte velkommen til å ta ridehuset i bruk- og vi inviterer til en hesteoppvisning som markerer åpningen. Det blir snorklipping, dølahester, kvadrilje, travhester, fjordhester og nordlandshest-lyngshest som blir de første til å ta i bruk huset på offisielt vis. Vi byr på kake og kaffe til alle som stikker innom denne ettermiddagen- så langt beholdningen rekker.

Tdiligere på dagen blir det felles lunsj i den nye spisesalen for ansatte, studenter og styret ved NHS. I forkant av hesteoppvisningen blir det en sammenkomst for inviterte gjester der de som har bidratt til finansieringen av ridehuset er blant de inviterte.

Ridehuset var budjettert til å koste 20.5 mill kr, men sluttsummen ligger godt under, og vil ende opp på mellom 17 og 17,5 mill kr. Av dette bidrar Norsk Rikstoto med 9 mill, Oppland fylkeskommune med 3 mill og Østre Toten med 1/2 mill. Resten finansieres av NHS selv.

Velkommen til åpning!

PS- Det nye ridehuset ligger bak det andre ridehuset på oversiden av parkeringplassen og administrasjonsbygget på NHS.
Nytt ridehus på Starum-eksteriør