God søkning til ridelærer - og travtrenerutdanningen

Den 15.april gikk fristen ut for å søke på høstens fagskoletilbud på NHS. Både ridelærer og travtreneryrket er fortsatt attraktivt blant norske ungdommer, viser vårens søkertall.

Travtrener med ridehest: Dag Sveinung Dalen er ferdig med travtrenerutdanningen til sommeren. Han har 28 seire og 1,3 mill kr innkjørt så langt i år. På Starum får han også prøve seg på hesteryggen- her på LBs Caressini. Foto: Glenn Kramer Stenberg
Skrevet av Kari Hustad,  29.04.2016

Som tidligere år er det ridelærerutdanningen som får flest søkere. I år var det 50 søkere til de 12 studieplassene på RidelærerI som starter i august. I disse dager har det derfor pågått såkalte rangeringsprøver på Starum for å finne de best kvalifiserte studentene. Snittalderen på søkerne til  utdanningen er 23 år denne våren, opplyser rektor Arne Amlien ved NHS. Kjønnsmessig fortsetter det som før- kvinnene dominerer stort, selv om det var en en mannlig søker denne gangen.

På travtrenerutdanningen kom det inn 14 søknader, men her har det skjedd en klar dreining som går motsatt vei av det som har vært tilfelle de siste årene. For mens kvinnene har vært i flertall på travtrenerutdanningen i mange år, kan det skje en endring på det nå. Blant de 14 søkerne finner vi nemlig  8 menn og 6 kvinner. Snittalderen blant søkerne ligger på 25,7 år.
- Alderen har dermed gått opp på begge studiene, forteller Arne Amlien, som lover at opptakene vil være klare i midten av mai. På travtrenerutdanningen er det 10 studieplasser.