Styremøte ved NHS 6.april

Her kan du lese sakslista for styremøtet ved NHS som avholdes onsdag denne uka.

Foto: Øystein Bakken
05.04.2016

 

Sak   01/16      Godkjenning av dagsorden og saksliste.

Sak   02/16      Godkjenning av referat 3/15.   

Økonomi

Sak 03/16       Foreløpig regnskap 2015.

                       Orientering vil bli gitt i møtet.

Sak 04/16       Driftsbudsjett 2016.  

Avl

Sak 05/16        Prosjektmidler -  fordeling  

Sak 06/16        Handlingsplan – de norske rasene

Utdanning

Sak 07/16       Utdanningsråd – oppnevning  

Administrasjon

Sak 08/16        Norges Hovslagerforening – søknad om medlemskap                       

Sak 09/16        Orienteringer    

Sak 10/16        Eventuelt