Nytt nasjonalt hesteregister skal bedre matsikkerheten

Mattilsynet og Norsk Hestesenter underskrev i går en avtale om drift av det nye nasjonale hesteregistret som skal begynne å fungere i 2017.  Registret opprettes for å tilfredsstille EUs krav om mattrygghet.

Seniorrådgiver Fredrik W.Andersen i Mattilsynet (t v) og direktør Vegard Thune, NHS signerte driftsavtalen for det nasjonale hesteregistret i går. Foto: Tore Kvam
Skrevet av Kari Hustad,  21.12.2016

Det nasjonale hesteregistret kommer som en følge av kjøttskandalen i 2013 da det ble funnet umerket hestekjøtt i et produkt som var utga seg for å være laget av storfekjøtt. EU vedtok etter dette nye regler for identifisering av hester, noe som innebærer at Norge og andre EØS-land må opprette nasjonale databaser for sine hester. Ved behov vil dette registeret kunne utvides til å romme mye mer info enn slik det framstår nå ved oppstart.

- Slik sett vil dette kunne komme både næringa og myndighetene til gode dersom man ønsker å samle mer info om hver hest. Her er det bare pengene og fantasien som setter begrensninger, sier Tore Kvam, prosjektansvarlig for det nasjonale hesteregisteret ved NHS.
Etter en anbudsrunde tidligere i år valgte Mattilsynet å tildele driften av hesteregistret til Norsk Hestesenter. NHS har i samarbeid med IT-avdelingen i Norsk Rikstoto utviklet en løsning som blir tatt i bruk i januar.

Ville at hesteeierne skulle betale
Mattilsynet sendte i høst ut et forslag om at hesteeierne skulle betale for driften av hesteregistret. NHS, sammen med 14 hesteorganisasjoner som utsteder hestepass, var sterkt kritiske til at hesteeierne skulle betale for en ordning som først og fremst skal sikre mattrygghet for norsk forbrukere. I det felles høringsbrevet kom det fram at hesteorganisasjonene mente at ordningen er å anse som et offentlig ansvar, og ikke noe som kan pålegges hver enkelt hesteeier. Norges Bondelag advarte også mot at hesteeierne skulle belastes gjennom økte gebyrer på utsteding av hestepass.

- Vi må si oss fornøyd med at hesteeierne slapp å betale for registret, sier direktør Vegard Thune ved NHS som skrev under på driftsavtalen med Mattilsynet i går.

Landbruks- og matdepartementet har besluttet at det er Norsk Rikstoto som skal betale for driften av det nasjonale hesteregisteret.

Praktisk konsekvens for hesteeieren
For den enkelte hesteeier betyr ikke dette store endringer slik det nå er lagt opp. De skal fortsatt forholde seg til den passutstedende instans/raseregisteret hesten deres er registrert i. Det er de enkelte passutstedende instanser som skal spille over data til det sentrale hesteregisteret.

Vil du vite mer om det nasjonale hesteregisteret, kan du lese her.