Oppdatert info om hester med utenlandsk pass

Vi har tidligere informert om nye EU-bestemmelser om identifisering av hester i Norge. Mattilsynet har nå oppdatert informasjonen på sine nettsider.

18.02.2016

En ny EU-forordning får særlig betydning for hester som er importert til Norge og hester med utenlandsk pass som oppholder seg permanent i Norge. Bestemmelsene har ennå ikke trådt i kraft i Norge, men i EU gjelder de fra 1.januar 2016. I Norge vil bestemmelsene gjelde fra tidligst juli 2016, opplyser Mattilsynet.

Les mer om hvordan de nye reglene skal praktiseres i Norge på Mattilsynets nettsider