Narasinforgiftning: NHS bekymret for hestevelferden

NHS ber Mattilsynet om å gjennomgå rutinene hos norske produsenter som leverer kraftfôr til hest. Bakgrunnen er at det for 5.gang er registrert at det giftige stoffet narasin har havnet i kraftfôr til hest.

Hester er nesten 200 ganger mer følsomme for narasin enn fjørfe. Foto: Kari Hustad
Skrevet av Kari Hustad,  11.02.2016

Narasin er svært giftig for hester, og brukes i kraftfôrproduksjon til kylling. Nylig ble det kjent at kraftfôrprodusenten Norgesfôr i Østfold har levert ut hestefôr med narasin.

Felleskjøpet feilblandet narasin i en hestekraftfôrleveranse til Telemark før jul.

Tidlig i 2015 skjedde den desidert alvorligste hendelsen da narasin havnet i fôret til en travtrenerstall i Sør-Trøndelag som endte med at 19 av de 21 hestene måtte avlives. Ansvarlig produsent her var Felleskjøpet.

Samme produsent sendte også ut et parti narsintilsatt hestefôr til hesteeiere i samme fylke i 2014.

I 2012 ble det oppdaget narasin i kraftfôret som ble gitt ved en stor stall i Hedmark. Dette fôret ble produsert av Fiskå Mølle. I tillegg til lidelsene som hestene ble utsatt for, mistet de sin verdi, og i likhet med tilfellet i Sør-Trøndelag i fjor fikk ansvarlig trener hele sitt næringsgrunnlag rasert.

Norsk hestehold har i løpet av de siste 50 åra opplevd en sterk økning. Man antar at tallet er seksdoblet, noe som har medført en stor økning i etterspørsel av varer og tjenester knyttet til hesten. Hestebransjen er således en viktig aktør som må tas på alvor på lik linje med andre husdyrbransjer.

NHS etterlyser et overordnet kvalitetssystem som setter en stopper for at hester må lide som en følge av feilleveranser ved kraftfôrproduksjonen i Norge. NHS ber derfor Mattilsynet ta tak i saken som overordnet organ for dyrevelferden i Norge.