Ingen fødselsmeldinger fra 2016

Fra og med i år skjer det en viktig endring som angår oppdrettere innen raser som NHS er stambokfører for.

Dølahesten Ullins Møyfrid Foto: Camilla Ulsrud
27.01.2016

Fra og med 2016 vil NHS slutte med å sende ut fødselsmeldinger til oppdretterne.

Føllene vil nå bli registrert på bakgrunn av springseddelen som oppdretteren skal fylle ut på baksiden når føllet er født.

Springseddelen sendes deretter til NHS som da starter med registreringsarbeidet av føllet.
Dette gjør vi for å forenkle papirarbeidet for oppdretterne.

Fristen for innsending av springseddel vil være den samme som tidligere; 1. oktober. NHS vil fortsatt ha beskjed dersom hoppa ikke ble drektig eller om føllet døde. Dette kan dere skrive på springseddelen og sende inn til oss på Norsk Hestesenter.

Merk at denne endringen kun gjelder for de hesterasene som NHS er stambokfører for.