Inspirasjonstreff før utstillingssesongen

Gjennom 24 intense timer ble en rekke gode ideer og konstruktive innspill servert i et møte på Gardermoen i helga mellom NHS og utstillingsarrangører.

Asle Espe fra Norsk Fjordhestsenter rapporterte fra et vellykket Skeid-treff i Førde. Skeid er en konkurranse som er utviklet for de tre norske hesterasene. Foto: Kari Hustad
Skrevet av Kari Hustad,  25.01.2016

Arrangørene møtte opp i stort monn, og de kom fra Tana i nord til Lyngdal i sør. For å kunne arrangere hesteutstillinger over hele landet legges det ned en svært viktig innsats av mange friviliige og dyktige hestefolk. Samtidig er det viktig at arrangementene blir lagt godt til rette slik at flere melder sine hester. Gina Onsrud Jensen, leder for avlsavd på NHS Det er ikke til å legge skjul på at tallet på hester som vises på utstillinger i Norge har gått ned de siste åra. Det er mange årsaker til det. En av dem er at tallet på fødte føll i Norge viser nedgang hos samtlige raser. Dessuten er det ulike kulturer for å reise på utstilling i de ulike hestemiljøene. Og noen miljøer har ingen tradisjon med å vise hest på utstilling i det hele tatt. Hva kan vi gjøre for å endre på det, var noen av spørsmålene som ble stilt på Gardermoen.

Viktig å gjøre utstillingene bedre
Norge har en lang tradisjon for å vise hest på utstilling. Resultatene som hesten oppnår på offisielle utstillinger kommer i stamboka dersom rasen blir stambokført i Norge. Opplysningene som kommer fra utstillingene er viktige data om rasens utvikling. Dessuten er det mye å lære om den enkelte rase og om hestens eksteriør ved å være på en hesteutstilling. Jo flere hester man ser av en og samme rase, jo mer lærer man om hestens eksteriør. Ikke minst er utstillingsarenaen et sted for trivsel der man kan snakke hest med likesinnede. Særlig for unghester kan en opplevelse på utstilling være en fin trening for hestens mentale utvikling.

Innspill fra utstillerne og NHS
Under helgas treff ble det lagt fram statistikk over meldte hester og variasjon mellom de ulike rasene. Utstillingenes historie ble gjennomgått samt planer for årets utstillingssesong. Markedsføring, PR, praktiske tips, dommerkabalen og tips til innslag som kan trekke folk og skape engasjement utenom den offisielle utstillingsdelen ble lagt fram. Her bidro blant andre Asle Espe fra Norsk Fjordhestsenter med erfaringer fra Skeid-konkurranser,Arild Kristian Sandvik viste hvordan man arrangerer heste-agility mens Arild Kristian Sandvik fortalte om suksessen de har hatt med å arrangere heste-agility under sin utstilling på Ørlandet.

Må gjentas!
Det kom en hel rekke innspill på alt fra økonomi, tidsbruk blant dommere, logistikk rundt produksjon av utstillingskatalog og en mengde andre tema som var meget nyttig å ta med seg både for oss på NHS og for de rundt 30 personene som kom fra utstillingsarenaene. Og det bør gjentas, var samtlige frammøtte enige om.