Næringsseminar for hestebransjen

Driver du næring i hestebransjen,  eller ønsker å gjøre det? Da bør du delta på konferansen Hest i næring 2016, som arrangeres torsdag 18. og fredag 19. februar. NHS er en av  mange bidragsytere på konferansen.

22.01.2016

- Hest i næring skal bli årets mest lønnsomme og inspirerende møteplass for dem som driver næring i hestebransjen, sier Knut Houge, redaktør i hest.no.som står som arrangør.
Konferansen Hest i næring ble første gang arrangert i forbindelse med Oslo Horse Show for halvannet år siden, og responsen fra dem som deltok var overveldende positiv:

- Vi ønsker at dette skal bli et årlig arrangement, var budskapet fra mange av dem som deltok. Derfor inviterer hest.no til en ny konferanse torsdag 18. og fredag 19. februar, i starten av Arctic Equestrian Games (AEG) i Vestfold. Konferansen er lukket, det vil si at de som skal delta må melde seg på konferansen på forhånd.
Tre av foredragsholderne kommer fra NHS. Christien Kloos og Hanne Dahl Lien skal snakke om en ny inspirasjonsplan som de to har utviklet og som er beregnet på alle landets rideskoler. Øystein Bakken skal orientere om mulighetene for hestebedrifter som melder seg inn i Bransjestandard Hest. 

Knut Houge sier årets program har mange godbiter for dem som leder eller jobber på en rideskole, stall som tilbyr oppstalling eller trenerstall.

- Jeg tror også mange hovslagere, hesteveterinærer, arrangører av hesteferier, lærere på videregående skoler og folkehøgskoler som har hestelinje, og studenter og andre som vil inn i hestenæringen, vil ha stort utbytte av å delta på konferansen, sier Houge.

Les mer om konferansen og påmeldingsinfo her.