Nye krav for alle importhester i Norge

En ny EU-forordning gjør at alle importhester som befinner seg i Norge nå må registreres hos et passutstedende organ.

Skrevet av Gina Onsrud Jensen/Kari Hustad,  27.01.2016

Fra 1.januar gjelder en ny EU-forordning som får særlig betydning for hester som er importert til Norge. Det betyr at importhester som ikke er registrert hos et passutstedende organ må ta kontakt for å få dette gjort. Reglene gjelder også for hester som er importert for mange år siden, og de gjelder også krysningshester. Dersom en importhest kun er registrert i sportsregistret i Norges Rytterforbund eller DNT (ponnitravere), må hesteeieren kontakte det raseregistret som hesten naturlig tilhører.

Ni passutstedere
Det er ni ulike organ som utsteder hestepass i dag:

  • Norsk Hestesenter (de nasjonale hesteraser foruten traverrasene, fåtallige hesteraser og krysningshester)
  • Norsk Varmblod (varmblods ridehest, krysningshester)
  • Norsk Ponniavlsforening (ponnier, krysningsponnier)
  • Det Norske Travselskap (traverrasene)
  • Norsk Araberhestforening (fullblods araber)
  • Norsk Jockeyklub (engelsk fullblod)
  • Norsk Islandshestforening (islandshest)
  • Norsk Lipizzanerforening (lipizzaner)
  • Norsk Shagya araberhestforening (shagya araber)

For importhestene som registreres hos NHS, må  hestens pass og eierdokumentasjon sendes inn for registrering. Vi anbefaler at pass sendes i rekommandert sending.Tilleggsregistreringen koster det samme som ved importregistrering forøvrig, 700 kr inkl. utsendingskostnader.

Dersom du ikke er sikker på hvor du bør henvende deg eller har spørsmål, ta kontakt med oss på Norsk Hestesenter, så skal vi hjelpe deg videre.

Send e-post på registrering@nhest.no eller ring oss på tlf: 61 16 55 00.

Ønske om sporbarhet
Bakgrunnen for de nye kravene er at hestene skal være sporbare. For å oppnå det må alle hester ha en sikker identifikasjon. Det er også viktig å ha en oversikt over hvor mange og hvilke hester som befinner seg i hvert enkelt land. Disse behovene ligger til grunn for den nye EU-forordningen som også gjelder for Norge gjennom EØS-avtalen.

I den samme forordningen kreves det også at hvert enkelt land oppretter et sentralt nasjonalt hesteregister som skal fungere fra 1.juli i år. NHS er blant dem som har tilbudt seg å drifte et slikt register. Det er Mattilsynet som bestemmer hvem som skal drifte et slikt register i Norge.