Stipend til travtrenerstudent

På den siste dagen på Starum for travtrenerkullet 2015/2016 ble det delt ut et stipend til en av studentene som har markert seg spesielt positivt.

En glad Dag-Sveinung Dalen etter stipendutdelingen fredag. Foto: Astrid Marie Årdal
Skrevet av Kari Hustad,  05.06.2016

DNT (Det Norske Travselskap) og NHS opprettet  i 2009 et stipend som hvert år deles ut til en travtrenerstudent. I kriteriene for tildelingen heter det blant annet at studenten skal vise gode sosiale ferdigheter og ha en etisk bevissthet omkring travtreneryrket. Studenten skal videre være ansvarsfull og bidra positivt med å utføre de ulike arbeidsoppgavene.Studenten skal ha vist god framgang gjennom studiet, og være lojal og direkte i sin kommunikasjon både i forhold til medstudenter, lærere og ledelse. Studenten skal også ha ambisjoner i forhold til travtreneryrket.

Etter en vurdering har man kommet fram til at Dag-Sveinung Dalen er den som har pekt seg mest ut i forhold til kriteriene for stipendet. Han mottok derfor 4000 kr under avslutningen fredag 3.juni. Stipendet skal brukes til faglig utvikling.
Vi gratulerer Dag-Sveinung, og ønsker hele kullet lykke til videre og ønsker dem all mulig framgang og glede i travsporten!