Viktig info om hester med utenlandsk pass

Kravet om tilleggsregistrering av hester med utenlandsk pass er utsatt til 2017.

21.06.2016

Tildligere i år meldte Mattilsynet at alle hester i Norge som har utenlandsk pass må registreres hos en av instansene som utsteder hestepass i Norge.
Dette kravet er nå utsatt til 1.januar 2017.

Les mer om dette på Mattilsynets nettsider