Nye filmer om hest laget på Starum

Dressurinstruktør Lillian Grepne, student Linn Merethe Brandal og ridehesten Hamelton har gått til filmen.

Lillian Grepne, Linn Merethe Brandal og Hamelton bidrar til hestefagundervisningen i den videregående opplæringen. Foto: Kari Hustad
Skrevet av Kari Hustad,  11.05.2016

I vinter hadde NHS besøk av et filmteam som laget flere kortfilmer om hest på oppdrag av NDLA (Nasjonal Digital Læringsarena). Formålet var å produsere filmer som skal brukes i undervisningen på heste-og hovslagerfaget ved naturbruksskolene i Norge. Nå er filmene klare.

Den ene filmen viser hestens gangarter, og er tilpasset det som elevene skal lære i heste-og hovslagerfaget. Teamet som er engasjert til å lage hestefilmene valgte NHS som "location", noe vi er veldig glade for. I denne filmen er det dressurinstruktør Lillian Grepne som  sammen med ridelærerstudent Linn Merethe Brandal og Hamelton viser hva som skjer når hesten går i skritt, trav og galopp.

Se filmen om hestens gangarter her