Rapport om bevaring av de nasjonale hesterasene

En rapport som nå behandles i Landbruks-og Matdepartementet kommer med en rekke forslag til hvordan Norge skal bevare de nasjonale hesterasene. 

Nordlandshest/lyngshest, dølahest og fjordhest samlet på Starum. Foto: Mette Sattrup
Skrevet av Kari Hustad,  26.05.2016

De nasjonale hesterasene dølahest, nordlandshest/lyngshest og fjordhest er truet. I fjor høst ble det opprette en gruppe på initiativ fra Landbruks-og Matdepratementet (LMD) som skulle se på hva som kan gjøres for å bevare disse rasene.
Bevaringsarbeidet har som mål å snu de fallende bedekningstallene og øke hestetallet i de norske rasene.

Gruppen har bestått av et medlem fra hver av raseorganisasjonene for de norske hesterasene, NMBU og Norsk genressurssenter.LMD har deltatt i arbeidsgruppen og hatt gruppens leder. Norsk Hestesenter har hatt sekretærfunksjon for gruppen.

Arbeidsgruppen har avsluttet sitt arbeid, og rapporten som er laget er nå under behandling i departementet.
Her foreslås blant annet en øremerking av deler av NHS-midlene som skal gå til bevaring av de nasjonale rasene. Gruppen ønsker også tydelige føringer for bruk av midler til genbevaring ved Nord-Norsk Hestesenter og Norsk Fjordhestsenter.

Her kan du lese rapporten