Ridelærerutdanning: Søknadsfrist 15.april

Det nærmer seg søknadsfrist for ridelærerutdanningen som starter med et nytt kull i august. Vi må ha søknaden din innen 15 april. Utdanningen har tre moduler over 2 år, men du velger selv om vil avslutte etter 1/2 år, 1 1/2 år eller 2 år.

Helene Høgetveit fikk en spenned jobb etter at hun var ferdig med RidelærerIII på Starum ifjor. Foto: Kari Hustad
Skrevet av Kari Hustad,  14.03.2016

NHS er alene i Norge om å tilby ridelærerutdanning. Det er stor etterspørsel etter kompetente ridelærere over hele landet. En ridelærer fra NHS har inngående kunnskap om hvordan man planlegger og organiserer et ridesenter. Etter endt utdanning (alle tre modulene) skal studentene selv kunne ri MB (dressur) og 130 (sprang). De skal ha inngående pedagogisk kunnskap til å undervise barn, ungdom, voksne og hester opp til MB/130. De har kompetanse innen arbeidsledelse, økonomi og entreprenørskap til å kunne drifte et ridesenter. En ridelærer fra NHS har også god faglig kunnskap om oppbygging av de ulike øvelsene innen ridelære i samsvar med hestens og rytterens anatomi og fysiologi. På Starum lever du i et spennende hestemiljø døgnet rundt. Ridelærerstudentene bor på internatet til NHS.
Med ridelærerutdanning far NHS får du et godt grunnlag til å arbeids profesjonelt med hester.

Les historien om ridelærertstudent Helene Høgetveit og hennes vei mot en spennende jobb i Telemark

Les historien om ridelærerstudent Marthe S.Fløtre og hennes nye jobb i Sogn og Fjordane

Hvem kan søke? 
Det generelle grunnlag for opptak til fagskoleutdanning ved NHS er:

- Fullført og bestått fagutdanning i hestefaget
   eller
- Annen fullført og bestått 3-årig videregående opplæring pluss dokumentert hestefaglig realkompetanse
   eller
- At du har fylt 25 år og kan dokumentere hestefaglig realkompetanse (dvs relevant hesteerfaring)

Dersom det er flere søkere enn antall studieplasser, blir de som fyller det generelle kravet innkalt til rangeringsprøve før opptak.

. Ridelærerutdanningen er en NOKUT-godkjent fagskoleutdanning Studentene kan derfor søke om lån/stipend i Lånekassen.

Tre moduler
Utdanningen har tre moduler, og går over 2 år. Det er derimot mulig å avslutte etter et 1/2 eller 1 ½ år og få vitnemål for det som er gjennomført. Ridelærere fra NHS får en internasjonal autorisasjon. NHS samarbeider med en rekke utdanningsinstitusjoner i Europa som også tilbyr ridelærerutdanning.

For å kunne undervise andre er det viktig å være en god rytter selv. NHS har dyktige instruktører i sprang (Trond Clemmetsen og Hanne Dahl Lien), dressur (Lillian Grepne og Frida Aksnes) og feltritt (Christien Kloos). De legger stor vekt på å utvikle studentene både som ryttere og ridelærere. Under studiet får studentene hestefaglige og pedagogiske kunnskaper som gjør dem i stand til å ta ansvar for hester, stallbygninger og rideelever. Ridelærerutdanningen gir et godt grunnlag for å arbeide profesjonelt med hester, utdanning av hester og mennesker samt arbeidsledelse og rådgivning ved ridesentre. Vanlige yrker etter utdanning er ridelærer, driver av eget foretak, utdanning av hester og naturbrukslærere.

Her kan du ta en titt på hva som skjer i hverdagen på ridelærerutdanningen, og hva du lærer


Hva koster ridelærerutdanningen?
Semesteravgift 2016: kr 36 700  
Mat: kr 12.900 pr. semester    Dbl.rom: kr 12 000 pr. semester
Søknadsfrist: 15.april 2016

Mer info om studiet og søknadsskjema finner du her