Skal du registrere føll i år? Da er det springseddelen som gjelder...

Ill.foto
17.03.2016

Vi minner om  følgende endring i føllregistreringsrutiner:

Fra og med 2016 vil NHS slutte med å sende ut fødselsmeldinger til oppdretterne.

Føllene vil nå bli registrert på bakgrunn av springseddelen som oppdretteren skal fylle ut på baksiden når føllet er født.

Springseddelen sendes deretter til NHS som da starter med registreringsarbeidet av føllet.
Dette gjør vi for å forenkle papirarbeidet for oppdretterne.

Fristen for innsending av springseddel vil være den samme som tidligere; 1. oktober. NHS vil fortsatt ha beskjed dersom hoppa ikke ble drektig eller om føllet døde. Dette kan dere skrive på springseddelen og sende inn til oss på Norsk Hestesenter.

Merk at denne endringen kun gjelder for de hesterasene som NHS er stambokfører for.