Stav og Nord Norsk Hestesenter - meldte hingster

Ordinær innmeldingsfrist er nå ute og listene over meldte hingster til Stav og Nord Norsk Hestesenter er klare.

Björkhagens Modig
Skrevet av Kjersti Nerbråten Tjernshaugen,  21.03.2016

Ordinær innmeldingsfrist var 20.mars og ved fristens utløp var det meldt 50 hingster til Stav og 16 til Nord Norsk Hestesenter

Liste over de meldte hingstene:

Stav 22.-24.april

Nord Norsk Hestesenter 30.april-1.mai

Evt. endringer i listene blir oppdatert og lagt ut etter hvert.