Transportørkurs på Starum

Transporterer du andres hester mot betaling, eller kjører du hestetransport som en del av jobben i en stall? Da trenger du transportørkurs. NHS har dagskurs 16.mars.

Mattilsynet krever kurs for dem som transporterer hest profesjonelt. Foto: Kari Hustad
Skrevet av Kari Hustad,  02.03.2016

Bestått eksamen gir godkjenning for transport av hest i næringsøyemed i henhold til kravene fra Mattilsynet. Tema som gjennomgås er hvilke regler som gjelder for hester som skal transporteres, hestefysiologi med vekt på vannings- og fôringsbehov, sykdom relatert til transport, hestens atferd og stresspåvirkning. Betydningen av sjåfør og ledsagers atferd for hestens velferd, samt sikkerhet for hest og transportpersonell er andre stikkord for kurset i tillegg til avliving av hest i nødstilfeller. Dagen avsluttes med en skriftlig prøve.
Kurset varer fra kl  09.00 til ca.kl. 20.00 og koster kr 1500 inkl. lunsj.

Her kan du melde deg på transportørkurset