Rutiner for utsteding av hestepass

NHS utsteder hestepass for mange hesteraser. Her er info om hvilke rutiner som gjelder.

16.11.2016

Venter du på pass til hesten din? Årsaken til at passet ikke kommer kan være at NHS ikke har registrert at passavgiften er betalt. Vi sender ut faktura for passavgiften etter at vi har sendt ut microship, og den må være betalt før vi sender ut hestepasset.   
Har du spørsmål, ta kontakt på tlf 61 16 55 00 eller registrering@nhest.no