Undersøkelse om høyensilasje trenger hester

Tidligere i høst fortalte vi om det nye forskningsprosjektet om hester som ikke tåler høyensilasje. Nå mangler forskerne to hester til å bidra.

Skrevet av Kari Hustad,  09.11.2016

Forskere ved NIBIO og SLU søkte i høst 20 hester til å delta i en undersøkelse for å finne årsaken til at noen hester ikke tåler høyensilasje. Alle eiere med slike hester ble samtidig invitert til å svare på en undersøkelse. Astrid Johansen, forsker ved NIBIO Kvithamar, har sammen med Cecilia Müller ved SLU i Uppsala fått forskningsmidler fra Stiftelsen Hästforskning for å undersøke hvorfor enkelte hester tilsynelatende ikke tåler høyensilasje.

Spesiell type diaré
Diaréen det her er snakk om er karakteristisk ved at avføringa BÅDE er fast og vannholdig. Når hesten skal gjøre fra seg, kommer det ofte først vandig/sprutende avføring og deretter mer eller mindre faste avføringskuler/boller.

Hvem kan være med i studien?
Har du en hest som reagerer med diarélignende avføring når den blir fôra med høyensilasje eller annet innplasta grovfôr, samtidig med at den har «stallkamerater» som spiser samme fôr og oppholder seg i samme miljø, uten å reagere negativt, kan du i utgangspunktet være med i studien. Forskerne renger i alt 20 norske deltakere. Av hensyn til gjennomføringa av prosjektet, som bl.a. omfatter forsendelse av prøvemateriale fra deltakerne til laboratoriet i Sverige, ønsker de å velge ut deltakere som bor i nærheten av de store byene og/eller flyplassene. NIBIO vil bære kostnadene med organisering og forsendelsen av prøvene.
Oppsamling og innsending av prøver starter i uke 47. Hesten må spise høyensilasje og ha de karakteristiske symptomene for å kunne delta i studien.

Tidsplan
Første innsamling starter i uke 47. Deltakerne skal samle inn og sende prøver fra samme hest i alt tre ganger fram mot våren 2017.

Send e-post eller ring: astrid.johansen@nibio.no /959 88 539 for ytterligere informasjon.

Nettbasert spørreundersøkelse
Uavhengig av om du ønsker å delta i selve studien eller ikke, oppfordrer vi alle som mener å ha en eller flere hester som ikke «tåler» høyensilasje om å delta i en nettbasert spørreundersøkelse om temaet. Du deltar ved å klikke deg inn på følgende lenke:

https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=327372X67804055X64181