Forskningsutlysning: Hudlidelser hos dølahest og nordsvensk brukshest

Stiftelsen Hästforskning lyser ut 700 000 SEK for forsknings-og utviklingsprosjekt som skal kobles opp mot dølahest og nordsvensk brukshest.

Dølahester i Bristol, Sikkilsdalen. Foto: Kaja Hustad Bendiksvoll
Skrevet av Kari Hustad,  25.10.2016

Den 1.november åpner Stiftelsen Hästforskning en egen utlysning der skal rettes fokus mot hudlidelsene mugg og raspe hos dølahesten og nordsvensk brukshest. Utlysningen er åpen for forskningsprosjekt der forskerne i Sverige og Norge samarbeider.
Mugg og raspe er en hudinfeksjon i kodebøy eller en infeksjon som sprer seg lengre opp på hestens bein. Søknadene må kobles til de to rasene dølahest og nordsvensk brukshest. Kun samarbeidsprosjekt mellom forskere i Sverige og Norge vil kunne få forskningsmidler.

Utlysningen er gjort mulig takket være penger fra Landslaget for Døalhest og Föreningen Nordsvenska hästen, mens Stiftelsen Hästforskning bekoster vurderingsarbeidet.

- For disse to rasene er dette meget relevante spørsmål sier veterinær Peter Kallings, forskningssjef ved Stiftelsen Hästforskning. Vi håper at ny kunnskap kan bidra til bedre hestevelferd og mindre lidelse hos hestene.

Siste frist for å søke midler er 15.januar. Endelig beslutning om tildeling skjer i mars 2017.

Les mer om søknadsmulighetene her.


.