Hesten i det landbruksbaserte reiselivet

Landbruks-og Matdepartementet arbeider med en strategi rundt det landbruksbaserte reiselivet i Norge. Les NHS sitt innspill til strategien.

Fjellrittet arrangerer turer fra Beitostølen. Foto: Torgeir Svalesen
Skrevet av Kari Hustad,  07.10.2016

Landbruks-og Matdepartemenet ønsket skriftlige innspill i forbindelse med strategien som skal bane vei for reiselivet som kan utvikles i norsk landbruk. NHS mener at hesten bør ha en rolle her, og har derfor kommet med innspill til strategiarbeidet som nå er i gang. Med hjelp fra bransjen har NHS sendt vårt syn til departementet. 
I vårt innspill peker NHS blant annet på at de nasjonale hesterasene kan være en viktig bidragsyter til å skape en lokal identitet rundt om i landet gjennom at de nasjonale hesterasene er avlet fram og tilpasset klima og geografi gjennom generasjoner.
Her kan du lese hele innspillet fra NHS.