Inspirerende praksisperiode for ridelærerne

I høst startet en ny ordning på ridelærerutdanningen: En 6 ukers praksisperiode ute i bransjen. Det har gitt ridelærerstudent Gjertrud Ø.Hienerwadel masse inspirasjon til å jobbe videre.

Gjertrud Øygard Hienerwadel trives i praksisperiode på Sørum fritidsgård. Foto: Astrid Marie Årdal
Skrevet av Kari Hustad,  28.10.2016

Gjennom 6 uker er ridelærer II-studentene ute i en rideskole for å få et dypere innblikk i yrket de er i ferd med å utdanne seg til. Gjertrud er på Sørum fritidsgård i Skedsmo- en stall med 16 hester i tillegg til en god del andre dyr. Sørum er eid av kommunen, og ligger sentralt til for barn og ungdom som det myldrer av på gården gjennom hele uka.
-  Det er helt klart hestene som trekker mest, samtidig som den såkalte stallgjengen er et viktig sosialt element. Her legges det vekt på man skal gi et fritidstilbud som favner mye bredere enn at man bare skal å lære seg å ri, forteller Gjertrud.

Terapiridning hånd i hånd med annen ridning
Å jobbe i stallen er ingen ni til fire-jobb. Det vet alle studenter fra Starum, og slik er det også på Sørum fritidsgård. Derfor har Gjertrud hatt ulike arbeidstider i praksisperioden. Hun forteller dessuten at alle hestene på stallen brukes i terapiridning. Her deltar både rideintruktører og fysioterapeuter i tillegg til hesteinteresserte ungdommer.
- De som er med i stallgjengen er også faste leiere når hestene brukes av funksjonshemmede. Det fine med det er at på denne måten knyttes det nye vennskap. Dessuten kan skolene i kommunen søke om at enkeltelever kan få delta i stallen en gang i uka for å drive med en annen form for undervisning. Her er det stor pågang, og vanskelig å få plass, opplyser Gjertrud, som observerte at basisfagene gjerne også kan læres gjennom praktisk arbeid i stallen. Her bidrar både vernepleier og hestefagarbeidere til at stallen blir en læringsarena som handler om noe annet enn å bli best på hesteryggen.

Fine skolehester
Gjertrud har deltatt i undervisningen i rideskolen, både på egen hånd og sammen med de faste instruktørenen på stallen.
- Det er fine skolehester på Sørum som går til tøylen. Jeg har dessuten vært med på å ri til en 4åring- en fjordhest ved navn Lunner Brede som kommer fra samme oppdrett som Lunner Idar- en av Starums egne hester. Brede går litt i kurs allerede, men trenes av øvede ryttere for å få bedre kondis, og bli lydig på små signaler. Det er et spennende arbeid som vi har terpet på på NHS også, sier Gjertrud. I tillegg er det viktig at øvede ryttere rir gjennom rideskolehestene med jevne mellom rom, og det er en jobb som hun liker godt.

Styrket i yrkesvalget
Gjennom praksisperioden på Sørum har Gjertrud blitt ytterligere inspirert til å kombinere ridelærerutdanningen sin med en vidererutdanning innen helse-og sosialfag. Det gir gode muligheter på framtidas jobbmarked der stadig flere kommer til å oppdage hva hesten kan bidra med, tror Gjertrud.