Lys i tunnellen

Årets bedekningstall for de utryddingstruede hesterasene dølahest, fjordhest og nordlandshest/lyngshest viser en oppgang for alle tre. Fra bunnåret 2014 viser fjordhesten en økning på hele 105 bedekninger.

De tre rasene samlet på ett brett. Fra venstre Liagubben (med Elisabeth Nøkleby), Bjørke Burre (med Jenny Gulbrandsen) og Kviaprinsen (med Kathrine Jonassen). De tre deltok på Dyrskun i Seljord i fjor. Foto. Kari Hustad
Skrevet av Kari Hustad ,  06.10.2016

Tallenes tale er klar: det er flere oppdrettere som har bedekt hoppene sine i år enn i fjor. Det kan tyde på at vi har sett bunnen når det gjelder antall bedekninger innen de tre rasene. Samtidig må man ikke glemme at det er de lange linjene som vil avgjøre rasenes framtid, og ikke resultatene fra en enkelt sesong.

Fjorårets oppgang ikke et blaff
2014 var et bunnår for fjordhest og dølahest, mens nordlandshest/lyngshesten har hatt en noe anderledes kurve siden 2011. Felles for dem alle i 2016 er at bedekningstallene har økt fra i fjor til i år. For den minste rasen, nordlandshest/lyngshesten, er økningen størst fra i fjor til i år med 27 flere bedekninger. Dølahesten viser en liten økning på 3, mens fjordhesten har 11flere bedekninger sammenlignet med 2015. For fjordhesten er det grunn til å sammenligne med 2014, der det framgår at det i år er bedekt hele 105 flere hopper.
- Alt i alt viser årets tall at oppgangen som NHS registrerte i fjor ikke bare var et blaff, men at den positive trenden fortsetter også i 2016, sier avlskonsulent Kjersti Nerbråten ved NHS.

Bedekninger dølahest, fjordhest og nordlndshest/lyngshest 2016

Den mest brukte hingsten i hver rase er henholdsvis Ullins Stjerneblesen (19 hopper), Fjell Finn (22 hopper) og Svarvar Falk (10 hopper).
På den totale oversikten går det fram hvor mange hopper hver enkelt hingst har fått. Dersom noen mener det mangler hopper på en hingst, kan årsaken være at hoppa ikke er registrert/ferdig registrert, at hoppa er uten rasetilhørighet eller at hoppa ikke er norskregistrert. Ved uklarheter rundt dette ber vi om at du tar kontakt med oss direkte.
Ellers er det verdt å merke seg at det for dølahest ble brukt totalt 39 hingster, hos fjordhest 37 hingster og for nordlandshest/lyngshest ble 42 hingster benyttet i årets avlssesong.

Les den totale oversikten over bedekningene her- inkludert bedekninger hos haflinger og gypsy cob.

Ullins Stjerneblesen foto Mona Kristin Hagen

 

 

 

 

    Fjell Finn. Foto: Norsk Fjordhestsenter/Ina Steiro Herstad

 

 

Svarvar Falk foto Leon Johanson