NHS introduserer ny nettside: Hest i trafikken

Sammen med samferdselsministeren har NHS i dag lansert ei ny nettside om hest i trafikken. Samtidig viser en stor spørreundersøkelse blant hestefolk at antall nestenulykker med hest i trafikken er underrapportert.   

Samferdselsminsteren til hest sammen med politisk rådgiver Margrete Dysjaland. De gleder seg over en ny nettside som fokuserer på hest i trafikken. Foto: Mette Sattrup
Skrevet av Kari Hustad,  03.10.2016

De siste 50 åra har hestetallet blitt seksdoblet i Norge. Det finnes ingen offentlig statistikk som viser hvor mange ulykker som skjer i trafikken der hesten er involvert. Konfliktnivået er høyt enkelte steder.

Ny nettside: hestitrafikken.no

I dag lanserer NHS ei ny nettside som vi håper kan være med på å forhindre farlige episoder med hester i trafikken. Det krever en innsats fra både hestefolk, sjåfører og myke trafikanter. På den nye nettsida henvender vi oss til de ulike gruppene, samtidig som vi har samlet kunnskap om hestens væremåte for å forklare hvorfor hesten reagerer som den gjør.
 - Den nye nettsida vil nå bli tatt i bruk blant annet i trafikalt grunnkurs som er første trinn på veien mot førerkortet, opplyser Ellen Ramstad i Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund.
Den nye nettsida finner du her: hestitrafikken.no
Prosjektet ved NHS er finansiert av Samferdselsdepartementet. Derfor deltok samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen på lanseringen som foregikk på Alna Ridesenter i Oslo i dag. Solvik -Olsen understreket at han ønsket å arbeide videre sammen med Veidirektoratet for å dempe konfliktnivået og se på hvordan dagens regelverk fungerer i forhold til det store antall hest som hver dag beveger seg på norske veier. Med på møtet på Alna var også politisk rådgiver i Landbruks-og Matdepartemenet, Margrete Dysjaland, som selv fortalte at hun har opplevd en ulykke med hest i trafikken.

Mange nestenuklykker
En ny undersøkelse dokumenterer at det skjer et betydelig antall nestenulykker med hest i trafikken som ikke rapporteres inn noe sted. Hesten regnes som et kjøretøy, men det finnes ingen offentlig statistikk som viser hvor mange ulykker som skjer i trafikken der hesten er involvert. Også Veidirektoratet antar at det skjer en rekke nestenulykker. Denne antagelsen styrkes gjennom undersøkelsen som vi har gjort og som fikk svært stor opplsutning. Over 6000 hestefolk deltok i undersøkelsen. Nærmere 90% av de spurte svarte at de benyttet seg av offentlig vei når de var ute og red eller kjørte. Over 50% av dem oppga at de selv eller noen de kjente hadde vært utsatt for en nestenulykke med hest i trafikken.
Det er derfor et håp at den nye nettsiden kan hindre ulykker, uttalte Ketil Solvik-Olsen under pressemøtet på Alna Ridesenter i dag.
Les mer om undersøkelsen på nettsida hestitrafikken.no

Statsråd Ketil Solvik-Olsen på Alna Ridesenter. Foto: Mette Sattrup