Stor undersøkelse: Hester som ikke tåler høyensilasje

Forskere ved NIBIO og SLU søker nå  20 hester til å delta i en undersøkelse for å finne årsaken til at noen hester ikke tåler høyensilasje. Alle hesteeiere med slike hester inviteres samtidig til å svare på en undersøkelse.

Forskere ønsker kontakt med hesteeiere som opplever at hesten ikke tåler høyensilasje. Foto: Steinar Bendiksvoll
Skrevet av Astrid Johansen/Kari Hustad,  29.09.2016

Hvorfor tåler noen hester tilsynelatende ikke høyensilasje? Nå trenger forskerne hjelp fra aktuelle hesteeiere for å finne svar!

NIBIO søker nå i samarbeid med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) hester til en ny studie. Du som er hesteeier og som kan tenke deg å delta bes om å melde fra snarest til astrid.johansen@nibio.no /tlf 959 88 539. Studien starter NÅ!

Astrid Johansen, forsker ved NIBIO Kvithamar har sammen med Cecilia Müller ved SLU fått forskningsmidler fra Stiftelsen Hästforskning for å undersøke nærmere hvorfor enkelte hester tilsynelatende ikke tåler høyensilasje.

Spesiell type diaré
Diaréen det her er snakk om er karakteristisk ved at avføringa BÅDE er fast og vandig. Når hesten skal gjøre fra seg, kommer det ofte først vandig/sprutende avføring og deretter mer eller mindre faste avføringskuler/boller.

Hvem kan være med i studien?
Har du en hest som reagerer med diarélignende avføring når den blir fôra med høyensilasje eller annet innplasta grovfôr, samtidig med at den har «stallkamerater» som spiser samme fôr og oppholder seg i samme miljø, uten å reagere negativt, kan du i utgangspunktet være med i studien.

Vi trenger i alt 20 norske deltakere. Av hensyn til gjennomføringa av prosjektet, som bl.a. omfatter forsendelse av prøvemateriale fra deltakerne til laboratoriet i Sverige, forbeholder vi oss retten til å velge ut deltakere som bor i nærheten av de store byene og/eller flyplassene. NIBIO vil bære kostnadene med organisering og forsendelsen av prøvene.

Når?
Studien starter NÅ! Deltakerne skal samle inn og sende prøver fra samme hest i alt tre ganger fram mot våren 2017. Første innsamling er planlagt gjennomført i løpet av oktober 2016. Det er derfor ingen grunn til å vente – meld din interesse i dag!

Send e-post eller ring: astrid.johansen@nibio.no /959 88 539 for ytterligere informasjon.

Nettbasert spørreundersøkelse
Uavhengig av om du ønsker å delta i selve studien eller ikke, oppfordrer vi alle som mener å ha en (evt flere) hest(er) som ikke «tåler» høyensilasje om å delta i en nettbasert spørreundersøkelse om temaet. Du deltar ved å klikke deg inn på følgende lenke:

https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=327372X67804055X64181