Tollfrihet på hester som importeres til Norge

Den såkalte kjøttavgiften for hester som importeres fra EU til Norge forsvinner. Avgiften er på 5000 kr + moms.

Foto: Mari Krogh
Skrevet av Kilde: Landbruks og Matdepartementet,  20.04.2017

Tollen på levende hester som blir importert til Norge var et av temaene som ble tatt opp under et møte mellom norske myndigheter og EU-kommisjonen 5.april. Fjerning av tollen er et resultat av at partene ble enige om en ny avtale etter EØS-avtalens artikkel 19 om handel med landbruksvarer, opplyser Landbruks-og Matdepartementet. 

– Jeg er svært glad vi kan si at målet med å fjerne toll ved hesteimport endelig er nådd. Dette er en urimelig toll, som har skapt myje irritasjon i næringa og sporten. Når denne nå faller bort, vil det være en stimulans til hestenæringa i Norge, sier politisk rådgiver Margrete Dysjaland i Landbruks- og matdepartementet.   

EØS-avtalen sikrer Norge markedsadgang til EU på viktige områder. I dag følger en toll på 5.000 kroner per hest som importeres til Norge. Denne tollen skal nå fjernes. Tilsvarende vil Norge få tollfrihet inn til EU ved eksport av hester. Avtalen skal nå til godkjenning i Stortinget og EUs råd/Europaparlamentet. Det er ikke avklart når avtalen trer i kraft.