Representantskapsmøtet 2017

Representantskapsmøtet 2017

6. desember ble Norsk Hestesenter sitt representantskapsmøte avholdt, og styreleder Anne Kathrine Fossum takker nå av.

Avtroppende styreleder Anne Kathrine Fossum.
Skrevet av Frøydis Barstad,  06.12.2017

Anne Kathrine Fossum har sittet som styreleder i åtte år, og gjorde opp et lite regnskap for perioden. – Det har vært litt av ei reise, det har skjedd mye og vært store endringer siden jeg kom inn første gang. Fossum trakk blant annet fram utviklingen på utdanningssiden, hvor ridelærer og travtrener har blitt NOKUT-godkjente fagutdanninger, arbeidet på forskningssiden gjennom stiftelsen Hästforskning, de langsiktige handlingsplanene for de nasjonale rasene og NHS som avlsrådgivere. Selve området har også forandret seg på disse årene; det er bygd nytt ridehus, travstaller og gjestestaller, NHS har kjøpt HMS-senteret og det har vært en generell oppgradering og utvikling av arealene. Men ikke minst har det langsiktige, økonomiske arbeidet vært viktig, for å sikre en sunn økonomi – noe man har lykkes godt med.

Fossum har valgt å si ifra seg vervet som styreleder, og det er Landbruks- og matdepartementet som skal oppnevne ny. Dette var ikke på plass til representantskapet, og Anne Kathrine Fossum fungerer som styreleder ut året.

Det var 13 stemmeberettigede fra stifterorganisasjonene tilstede, og følgende styre ble valgt:

Nestleder:
Trond Olav Salte (ny)

Styremedlemmer:
Morten Aasen (gjenvalgt)
Vidar Heggheim (ikke på valg)
Ingrid Sponheim (ikke på valg)
Camilla Rostad (ikke på valg)

Linn Wåler Rønning, 1.vara (gjenvalgt, fast møtende vara)
Elin Wolden Andersen, 2.vara (gjenvalgt)
Emilie Charlotte Ilar (ny)        

I representantskapet ble Camilla Skotvedt gjenvalgt som ordfører, mens Kristian Bakken ble valgt som varaordfører. I valgkomiteen sitter nå Kjell Myhre (leder), Torgeir Svalesen og Kari Hustad (ny), mens Jonas Vevle (gjenvalgt) og Arvid Reiersen (gjenvalgt) er varamedlemmer.