Styremøte på NHS

Torsdag 23.februar avholdes det styremøte ved NHS.

21.02.2017

Dette er sakslista når styret ved NHS møtes 23.februar: 

Sak   01/17     Godkjenning av dagsorden og saksliste

Sak   02/17     Godkjenning av referat 5/16 og 6/16   

Økonomi

Sak 03/17      Foreløpig regnskap 2016

                      Orientering vil bli gitt i møtet

Sak 04/17      Driftsbudsjett 2017

Avl 

Sak 05/17       Handlingsplan – de norske rasene 

Sak 06/17       Prosjektmidler - fordeling

Utdanning

Sak 07/17       Utdanningsråd – oppnevning 

Sak 08/17       Klagenemnd - utdanning

Sak 09/17       Forprosjekt – hest i helse arbeid

 

Administrasjon

Sak 10/17       Vedtekter, revidering

Sak 11/17        Styrets arbeid               

Sak 12/17       Orienteringer    

Sak 13/17       Eventuelt