Avlsvurdering varmblodstraver 15.mars

Her følger info om innmelding av hingst til avlsvurderingen for varmblodstraverer på Bjerke onsdag 15.mars 2017. Her finner du også viktig info om bruk av varmblodstraverhingster som er  tenkt brukt i avlen, men som ikke  skal vises på Bjerke.

Ja El Tomcat, avlsgodkjent i 2016. Foto: Tore Kvam
Skrevet av Kari Hustad,  27.01.2017

Bedekningstillatelse:

Enhver bruk av varmblods traverhingst til avl i Norge, betinger at det løses bedekningstillatelse hos Det Norske Travselskap (DNT) for det aktuelle året. Dette er en forutsetning for at et evt. føll skal kunne bli registrert som traver. Denne må løses for:

 

For å kunne avle norskfødte føll med godkjent hingst stasjonert i Norge gjelder følgende:

 • Hingsten må være kåret (modell før 2015) eller vurdert godkjent (modell fra 1.1.2015) og være fri for defekter som gir avlsforbud.
 • Hingst som er godkjent etter framvisning i annet nordisk land behøver ikke vises på kunngjort avlsvurdering i Norge, men de må søke NHS om teoretisk avlsvurdering for Norge. Pris for teoretisk avlsvurdering er kr. 3 500,-. Her kan du melde inn hingst for teoretisk avlsvurdering.
 • Hingst som ikke er godkjent i Norge eller annet nordisk land må meldes til avlsvurdering. Pris kr. 10 000,- som inkluderer bedømmelse, helse- og røntgenundersøkelse.
  Her melder du på hingsten.
 • Avkom etter hingst godkjent for norsk avl i henhold til ovennevnte får fulle rettigheter med hensyn til startrett i klasseløp, mønstringsløp etc. (se under)

 

For importsæd 2017 gjelder følgende:

 • Importør/ansvarlig person må søke om bedekningstillatelse 2017 for alle hingster som blir benyttet (se over). Denne vurderingen vil skje våren 2017 i forbindelse med avlsvuderingen om våren.
 • Hingster som har vært godkjent tidligere år er automatisk godkjent.
 • For nye hingster må det søkes NHS om godkjenning. Her kan du søke for nye hingster

Pris er kr. 2000,-

 

NB: Viktig info ved bruk av hingst som står i Norge og som ikke er vist på avlsvurdering:

Begrepet «Bruk av egen ukåra hingst på egen hoppe» eksisterer ikke lenger i varmblod traveravl. Fra 2016 utgikk dette begrepet.
Avkom etter hingster i Norge som ikke er vist på avlsvurdering vil miste mange rettigheter.
Føll etter hingst som ikke har vært på avlsvurdering vil ikke være berettiget til:

 • Oppdretterpremier
 • Deltakelse i de klassiske årgangsløpene
 • Deltakelse i Prinsesse Märthas Louises pokalløp
 • Deltakelse i Jarlsberg Grand Prix
 • Deltakelse i mønstringsløp
 • Deltakelse i DNTs unghestserie