Hesten med i nasjonal satsing på reiseliv

I fjor høst satte regjeringen i gang et arbeid for økt satsing på et landbruksbasert reiseliv. Nå er strategiplanen klar - og her er de nasjonale hesterasene med som et av satsingsområdene.

Dølahester i Sikkilsdalen. Foto: Åge Øibakken
Skrevet av Kari Hustad,  26.01.2017

Norsk Hestesenter leverte en skriftlig innspill til Landbruks-og Matdepartementet i fjor høst før arbeidet med å lage planen ble satt igang. Her pekte vi blant annet på de mange mulighetene som ligger i å øke bruken av de nasjonale hesterasene våre som en viktig del av merkevarebyggingen i de ulike delene av Norge.
Det er derfor flott å se at flere av innspillene fra heste-Norge har blitt tatt hensyn til i planen som ble offentliggjort i dag, og at de nasjonale hesterasene nevnes spesielt (på side 33)  En fjordhest er også med på framsida av dokumentet.

Les strategiplanen her