Tildelingsbrev for NHS 2017

Hvert år mottar NHS et såkalt tildelingsbrev fra Landbruks-og matdepartementet der overføringene fra Norsk Rikstoto til NHS er fastsatt. Tildelingsbrevet er retningsgivende for hva NHS skal arbeide med.

NHS mottar hvert år driftstilskudd fra Landbruks-og matdepartementet, men pengene kommer fra Norsk Rikstoto, og ikke gjennom statsbudsjettet. Foto: Kari Hustad
Skrevet av Kari Hustad,  17.01.2017

I årets tildelingsbrev slår departmentet fast at NHS fortsatt skal drive med utdanning og kompetanseformidling innen hest og hestefag. NHS har fortsatt et overordnet ansvar for hesteavlen med et særskilt ansvar for de nasjonale hesterasene.
Les hele tildelingsbrevet her.