Hestepass og det nasjonale hesteregistret

i juli vil det ta noe lengre tid å tilleggsregistrere hester som ikke står inne i det nasjonale hesteregistret. Vi anbefaler derfor hesteeiere om å kontakte oss på forhånd dersom de har planer om å sende inn passet for tilleggsregistrering i løpet av juli måned.

Skrevet av Kari Hustad,  03.07.2017

Det nye nasjonale hesteregistret er nå i full drift. Her skal alle hester som holdes i Norge registreres. For deg som har hest med norsk pass går alt av seg selv, og man trenger ikke foreta seg noe som helst. Det samme gjelder hester med utenlandsk pass som allerede er registrert hos en av de 9 passutstedende organer i Norge.

Har du derimot en hest med utenlandsk pass som ikke er registrert hos en norsk passutsteder, så må du melde fra. Dette gjelder hester som har permanent opphold  i Norge - dvs 90 dager eller mer. En tilleggsregistrering innebærer at man sender fra seg passet slik at de dataene som trengs om hesten blir overført til det nasjonale hesteregistret. Hesten blir altså ikke innført i noen stambok.

Dersom du sender passet til NHS for tilleggsregistrering ber vi om at du kontakter oss på forhånd nå i ferietida slik at vi får avklart behandlingstida. Vi nås på telefon 61 16 55 00 - og i juli er sentralbordet åpent mandag til fredag fra 10-14.

Det nasjonale hesteregistret eies av Mattilsynet, men driftes av Norsk Hestesenter.
Her kan du lese mer hva det nasjonale hesteregistret betyr for deg som hesteeier.