Besøk av landbruksministeren på NHS

I dag har landbruksminister Jon Georg Dale besøkt Starum. Han fikk mange innspill og hesteopplevelser i løpet av to timer, og kvitterte tilbake med en nyhet som vil gagne hele
heste-Norge.

Landbruksminister Jon Georg Dale kom godt over ens med ex-polithesten vår, Tor, som var i smia denne dagen for å bli skodd. Foto: Kari Hustad
Skrevet av Kari Hustad,  20.06.2017

Dale har flere ganger hatt planer om besøke Norsk Hestesenter, men andre ting har kommet i veien. Sist var det et jordbruksoppgjør i stå som måtte gå foran. Men i dag ble det omsider, og på Starum vanket det både foredrag og opplevelser med hest. De startet allerede ved ankomsten som skjedde med dølahester og tidaholmvogn.Janne Dalby og hennes to dølahester sørget for riktig skyss av landbruksministeren

Vil lage en kommunal veileder sammen med NHS
Dale kunne informere om at i morgen går startskuddet for å produsere en veileder om hesten og hestehoildet beregnet på norske kommuner. Med en praktisk guide vil kommunens medarbeidere være bedre rustet til å innlede et nærmere samarbeid med hestebransjen som på mange måter er en ny næring slik som hesteholdet framstår i 2017. I morgen starter et innspillseminar der en gruppe representanter fra mange steder i hestebransjen deltar. Seminaret skjer i Landbruks-og Matdepartementet i samarbeid med Norsk Hestesenter og to andre departement. Det er også et ønske om at veilederen skal være til hjelp for hestefolk når det gjelder å finne fram til hvilke lover og regler som man bør kjenne til i bransjen. Ideen er inspirert av den svenske trykksaken som har vært en stor suksess i vårt naboland under navnet "Hesten i kommunen- betyder mer än du tror".

Om innavl og totalisatoravgift
NHS benyttet anledningen til å presentere hva vi er opptatt av og hva vi driver med på Starum. Både styreleder Anne Kathrine Fossum og direktør Vegard Thune orienterte hva om  NHS har oppnådd og hvilke utfordringer vi har. Avlsrådgiver Siri Furre fortalte om situasjonen for de nasjonale hesterasene, og Anne Gina Fredriksen orienterte om det nyopprettede sekretariatet som på vegne av hestebransjen skal jobbe mot blant andre politikere. En alternativ bruk av totalisatoravgiften er et viktig budskap som ble fremmet her. Marie Grønvold, vår trainee på ridelærerutdanningen, fortalte om muligheter og verdier hos norske ridelærere før turen gikk utendørs.

Kaldblodstraveren Tord Viking og Kjetil helgestad tok med landbruksministeren i tandemvognDrømmetur med Tord Viking

Etter at landbruksministeren hadde spent på seg kjørehjelm tok han plass i tandemvogna bak kaldblodstraveren Tord Viking som har blitt millionær gjennom sine bragder på travbanen. Med i vogna satt travtrener Kjetil Helgestad som driver sin travtrenerbedrift vegg i vegg med NHS. På kjøreturen fikk han oppleve vakkert landskap og gode treningsforhold for hest samtidig som han fikk et innblikk i travtrenerens hverdag.

Interessert i hovslageryrket

Inne i Starumsmia sto lærlingene med hver sin hest som ble skodd etter boka. Jon Georg Dale slo av en prat med både hovslagere og lærlinger og viste stor interesse for yrket som er så viktig for å sikre god hestevelferd. Besøket fra Landbruks og matdepartementet gikk over de tilmålte to timene, men det var tydelig at Dale trivdes hos oss, og på overtid reise følget tilbake til Oslo med tydelige inntrykk fra heste-Norge. Og i morgen starter jobben med å lage en veiledning som vi håper vil gagne alle som driver med hest i Norge- og som skal være til hjelp for norske kommuner når den er ferdig.

Se flere bilder av ministerbesøket på våre facebooksider!