Styremøte på NHS

I dag er det styremøte på NHS. Her kan du lese hvilke saker styret skal behandle.

Hesteskulpturen på Starum er laget av Angelina Engelsen. Foto: Kari Hustad
Skrevet av Kari Hustad,  07.06.2017

Sak   16/17     Godkjenning av dagsorden og saksliste.

Sak   17/17     Godkjenning av referater 1/17 og 2/17   

Økonomi

Sak  18/17       Årsberetning 2016                     

Sak  19/17       Regnskap 2016

Sak  20/17       Regnskap pr. 30/4 -17

                        Deles ut på møtet
Avl     

Sak  21/17      Handlingsplan – de norske rasene

Sak  22/17       Prosjekt kvalitetshest – søknad om støtte   

Administrasjon

Sak  23/17      Orienteringer    

Sak  24/17      Eventuelt