Dølahingster til Tronhus, Sikkilsdalen og Bekkelegeret

Fire stashingster ønsker hoppene velkommen til en sommer i fjellet etter god gammel oppskrift. Vi håper mange eiere melder på sine dølahopper til Lendas Hektor, Tresa Vårvind, Stensliguten og Vivelstad Svarten.

Fra Prinsehamna i Sikkilsdalen. Foto: Kari Hustad
06.05.2017

Her følger en presentasjon av de fire dølahingstene som skal gå på de tre tradisjonsrike hamningene i den norske fjellheimen sommeren 2017. De fire er plukket ut til gå med hver sine hoppefølger som et resultat av et samarbeid mellom NHS og Landslaget for dølahest og deres lokallag; Akershus dølahestlag og NordØsterdal dølahestlag.
Hingstene som skal gå i Bekkelegeret og Tronhus tar imot innmeldinger av hopper nå, mens for Sikkilsdalen er det klart for påmeldinger fra hoppeeierne fra og med 10.mai.

Felles pris for alle de fire hingstene er kr 4200 pr hoppe

Landslaget for dølahest har vedtatt hoppekvoter for sine avlshingster for å sikre en god styring av genene. For disse fire hingstene innbærer det en hoppekvote på 20 pr. hingst for avlssesongen 2017.
Her kan du studere og nyte de enkelte hingstene- alle foto: Katharina Sørensen.
Velkommen til fjells! 
Lendas Hektor hode 

 


LENDAS HEKTOR f.2014
e.Elstad Jokern u.Storøy Lenda e.Sogna Blæsen

Utstillingsresultater-klikk her

Slippes i Tronhus søndag 25.juni.

Står i vårstasjon på Maura hos Terje Vollaug.
Påmelding vårstasjon: Stine Foss, mob 938 76781

Påmelding til slippet (helst på epost): Frida Brenna, fribre@gmail.com (alt mob 986 06633)

 

Lendas Hektor eksteriør
Tresa Vårvind, hode

 

 

 

TRESA VÅRVIND, f.2014
e.Smedsmo Mynt u.Isdøls Huldra e. Morkasjur

Utstillingsresultater - klikk her

Står i vårstasjon i Vågå hos Ronny Smedsmo, mob.975 35115
Slippes i Sikkilsdalen lørdag 24.juni

Står i vårstasjon i Vågå hos Ronny Smedsmo, mob.975 35115

Her kan du melde hoppe til Tresa Vårvind

Har du spørsmål?:Ring NHS på tlf 61 16 55 00

 

Tresa Vårvind, eksteriør

 

Stensliguten, hode

 

 

STENSLIGUTEN, f.2014
e.Odlo Prins u.Stensli Øivår

Utstillingsresultater-klikk her

Står i vårstasjon i Ringebu hos Frode Myrvang, mob 917 03942
Slippes i Sikkilsdalen lørdag 24.juni

Står i vårstasjon i Ringebu hos Frode Myrvang, mob 917 03942

Her kan du melde hoppe til Stensliguten

Har du spørsmål? Ring NHS på tlf 61 16 55 00

 

 

Stensliguten, eksteriør
Vivelstad Svarten, hode

 

 VIVELSTAD SVARTEN, f.2013
e.Eldkar u.Storøy Lenda e.Sogna Blæsen


Utstillingsresultater-klikk her

Slippes i Bekkelegeret lørdag 24.juni


Står i vårstasjon på Røros på Moan gård.
For bestilling og nærmere info, ring mob. 913 45611

 

 

Vivelstad Svarten, eksteriør