Forbytting av dølahester

I forbindelse med kåringen på Stav i 2017 ble det under identitetskontrollen oppdaget at mikrochipen i hingsten Eldølen ikke stemte med chipnummer oppført i hestens pass. 

Skraaruds Eldølen Foto: Katharina Sørensen
Skrevet av Tore Kvam,  10.05.2017

Nærmere undersøkelser og DNA-analyser viser at på et eller annet tidspunkt er dølahestene Eldølen f. 2011 og Skraaruds Lukas f. 2011 forbyttet. Eierne av de to hestene er underrettet og følgende er besluttet:

Dølahingsten «Eldølen», eid av Reidar og Mona E. Håkenstad, skifter identitet. Vi har imøtekommet eiernes ønske slik at den fra nå av blir hetende Skraaruds Eldølen.

Dølavallaken «Skraaruds Lukas», eid av Egil Fundli, skifter også identitet og blir hetende Lukas.

Oppdretterne og dagens eiere er inneforstått med vedtakene om identitetsendring. Opplysninger i stambok på nett oppdateres så raskt som mulig.

Hoppeeiere som har sendt inn spørsmål om slektskap mellom egne hopper og «Eldølen» behøver ikke sende inn henvendelser på nytt, de får tilsendt nye beregninger med korrekt stamme.