Status hoppelinjeprosjektet

Frist for å melde interesse for hoppelinjeprosjektet gikk ut 1. mai, og det har vært en overveldende respons fra hoppeeierne. 

Skrevet av Siri Furre,  10.05.2017

Det er meldt inn totalt 323 hopper i prosjektet. Av disse er 107 dølahopper, 132 fjordhopper og 84 nordlandshest/lyngshesthopper. Det kjøres nå ut slektskapsberegninger for de enkelte hoppene, og hoppene vurderes så av de respektive landslagene. I tillegg til vurdering av de hoppene som det er meldt interesse for vil også hopper som kommer frem som spesielt interessante gjennom EVA vurderes for prosjektet

Prosjektet har tatt mål av seg om å melde tilbake til hoppeeiere innen 15. mai. Alle vil få beskjed uavhengig av om hoppen er aktuell for hoppelinjeprosjektet eller ikke.

Det er for øvrig gledelig å se at flere eiere har flere enn én hoppe, og flere har også hopper av mer enn én rase!

Vi henstiller sterkt alle som eier en dølahest, fjordhest eller nordlandshest/lyngshest om å slå opp egen hest i stamboken på nett for å sjekke at opplysningene som ligger der er riktige. Hvis du finner noe som ikke stemmer så ta kontakt på registrering@nhest.no slik at vi kan få rettet opp eventuelle feil. Dette er av betydning for alt arbeid som gjøres for og med de nasjonale rasene!