Ridelæreren: Fra militarisme til dialog

Ryttersporten er svært populær både i Norge og Sverige- og særlig blant jenter og kvinner. En svensk doktograd viser at ridelæreryrket er endret de siste 50 år. Målene er de samme, men verktøyet er dreid mot dialog og løsning.

Ridelærerens rolle har endret seg betydelig iflg en ny svensk doktoravhandling. Foto: Kari Hustad
Skrevet av Kari Hustad,  13.03.2017

Gabrilella Thorell forsvarer sin doktorgrad førstkommende fredag på Strömsholm i Sverige. Arbeidet hennes har tittelen "Framåt Marsch!  Ridlärarrollen från dåtid till samtid med perspektiv på framtid", og er utført ved Göteborgs universitet. I

Sverige finnes det omlag 450 rideskoler, og storsatsingen mot barn og ungdom kom i gang for fullt på 1980-tallet. Gabrielle Thorell har sett på hvordan ridelærerrollen har endret seg de siste 50 åra- fra en tid der den militære kulturen påvirket ryttersporten og til dagens rideskole der unge trener på sosiale ferdigheter.
Doktoravhandlingen er blant annet finansiert av Stiftelsen Hästforskning som arbeider for hesteforskning i Norge og Sverige.
 
Les den svenske pressemeldingen her.