Dobling av hesteforskningsmidler for 2018

I dag åpner Stiftelsen Hästforskning sin utlysning for forskningsmidler for 2018. Norske og svenske forskere oppfordres til å søke, gjerne sammen.  Årets utlysning er på drøyt 21 millioner svenske kroner.

Foto: Kari Hustad
Skrevet av Johan Thorburn/Kari Hustad,  31.03.2017

Utlysningen er åpen for søknader både innen samfunnsvitenskap, humaniora, veterinærmedisin, husdyrvitenskap og teknologi/naturvitenskap.  

Stiftelsen Hästforskning støtter forskningsprosjekter om hesten og hestenæringen. Bak årets utlysning står både private og offentlige finansører i Norge og Sverige for ca 7,5 millioner norske kroner og 14 millioner svenske kroner. Det er mer enn dobbelt så mye som fjorets utlysning.

Norge og Sverige samarbeider om hesteforskning, og oppfordrer derfor forskere i begge land om å samarbeide om å søke midler.
- Vi ønsker velkommen søknader fra samtlige vitenskapelige retninger, men vi ser gjerne flere sterke søknader innen samfunnsvitenskap og humaniora, sier Peter Kallings som er forskningssjef ved Stiftelsen Hästforskning. En søknad som oppfyller stiftelsens krav til  høy relevans og høy vitenskapelig kvalitet har økte sjanser for å  få bevilget penger.

Utlysningen gjennomføres i to trinn. Ved første trinn ønsker stiftelsen kortfattede idéskisser. De blir vurdert ut fra relevans for hesten og hestenæringen. De som går videre til trinn 2 får mulighet til å sende inn en full søknad med vekt på vitenskapelig kvalitet.

Utlysningen åpner i dag, 31.mars, og stenger 1.juni.

Les mer i den norske brosjyren og på Stiftelsen Hästforskning.

For mer info, kontakt
Peter Kallings, forskningssjef Stiftelsen Hästforskning
00 46 8 627 20 11
peter.kallings@nshorse.se

logo SH