Møte på slottet om hest

Denne uka var NHS invitert til å snakke om  hest på Slottet. Anledningen var  et jubileum som  finner sted neste år.

NHS-direktør Vegard Thune foran Slottet tidligere denne uka. Foto: Amund Lie
Skrevet av Kari Hustad,  03.03.2017

I 2018 er det 150 år siden det første hestelippet ble arrangert i Sikkilsdalen. Det vil bli markert på flere vis, siden Sikkilsdalen regnes som selve arnestedet for den moderne og systematiserte hesetavlen i Norge. Det er Staten som eier de 30 000 målene som hestene i Sikkilsdalen får bruke som  beite- slik de har gjort hver sommer siden 1868. I dag er det Norsk Hestesenter som  forvalter beiteområdene.
For kort tid siden inviterte Landbruks-og matdepartementet (LMD) en rekke aktører til idedugnad for 150 årsjubileet. Her møtte det opp representanter for Fylkesmannen i Oppland, Landslaget for Dølahest, Nord-Fron kommune og Sikkilsdalsseter foruten Norsk Hestesenter.

Som kjent ligger Prinsehytta i Sikkildalen; kongefamiliens oase i høyfjellet. Derfor ble NHS-direktør Vegard Thune sammen med rådgiver Amund Lie fra LMD invitert til Slottet denne uka for å orientere om det som hadde kommet fram  under idedugnaden.

- Det var et hyggelig og konstruktivt møte med slottsforvalter Ragnar Osnes der vi fortalte hva vi hadde diskutert. Foreløpig har vi ikke bestemt noe som  helst, men planleggingen er i alle fall i full gang. En hel masse ideer er kastet fram, så får vi ta ned de aller beste av dem etterhvert. Dette blir spennende, og vi gleder oss til å være med på å synliggjøre norsk hesteavl og i særdeleshet dølahesten under jubileet neste år, sier Vegard Thune.