Seminar for hestefaglærere

Lærere i hestefaget  ved landets naturbruksskoler er velkommen til lunsj til lunsjseminar på Starum i april.

NHS samler hestefaglærerne til seminar i apri. Foto: Kari Hustad
Skrevet av Kari Hustad,  14.03.2017

Det pågår en stor diskusjon blant hestefaglærere om et forslag om endringer i naturbrukutdanningen. Dette vil bli et av flere sentrale tema under seminaret på Norsk Hestesenter. Seminaret arrangeres i samarbeid med Lena-Valle viderergående skole.

Sted: Norsk Hestesenter (overnatting på HMS-sentret på Starum)
Dato: 3.-4.april

PROGRAM:

Mandag 3.april:

Kl. 11:30 – 12:00           Registrering,kaffe og mottakelse i Øvre ridehus, NHS kl.

Kl   12:00 – 13:00           Lunsj
      

Kl. 13:00 – 15:00           Nye anbefalinger om hestefaget i det yrkesfaglige 
                                      opplæringsprogrammet
                                      Arvid Eikeland, leder for faglig råd for naturbruk

Kl. 15:00 – 15:15           Pause

Kl. 15:15 – 15:45           Samme læreplan- ulik tolkning? Innledning ved hestefaglærerne
                                      Cathrine Stikbakke og Harriet Larsen
                                       
Kl. 15:45 – 16:30            Diskusjon rundt læreplanen

Kl. 16:30 – 16:45            Pause med enkel matbit

Kl. 16:45 – 17:15            Hva venter fagarbeiderne når de kommer ut i hestebransjen?

Kl. 17:15 – 18:30            Studiebesøk hos stall Helgestad (lærlingbedrift)

Kl. 19:30                         Middag

 

Tirsdag 4.april:

Kl. 08:30 – 9:45             Prosjektet “Gutter som rir” og gutter som velger hest som yrke.
                                      Hvordan få flere gutter inn i hestefaget?
                                      Prosjektleder Wenche Dalen, 
                                      ridelærer-og travtrenerstudentene Stefan Barakov, 
                                      Herman Tvedt og Philip Scott Sønsteby

Kl. 09:45 – 10:00           Pause

Kl. 10:00 – 12:00           Innspill hestefaglærere

K l. 12:00                       Lunsj, avslutning

 Pris: kr 1500 som inkluderer overnatting og mat. PÅMELDINGSFRIST: 27.mars
Påmelding: kurs@nhest.no 
(OPPGI FAKTURAADRESSE VED PÅMELDING)