Utvidet innmeldingsfrist til unghestskuene på Ørlandet og Stend

Ny innmeldingsfrist til unghestskuene på Stend og Ørlandet er 12.mars

 

Andre frister:

20.mars, Ørsta

26.mars, Førde og Breim

Talula, Dagens hest på Stend i 2014
Skrevet av Kjersti Nerbråten Tjernshaugen,  07.03.2017

2.april er det unghestskue både på Skoglund travbane på Ørlandet og på Stend. Vi har utvidet innmeldingsfristen til disse to utstillingene til 12.mars kl.23:59 og håper at flere benytter seg av muligheten til å stille unghesten sin.

Link til innmelding:

Ørlandet

Stend

 

Vi minner også om disse innmeldingsfristene:

20.mars - innmeldingsfrist til unghestskuet i Ørsta som arrangeres 22.april

26.mars - innmeldingsfrist til unghestskuene i Førde som arrangeres 29.april og Breim som arrangeres 1.mai