Nye funksjoner i stambok på nett

08.11.2017

Det er i den siste tiden blitt noen endringer i Stambok på nett. Det ene er at omtale fra utstilling er fjerna fra det første oppslaget for hestene. Årsaken til det er at det ikke lengre er nødvendig etter at det kom en egen fane der alle utstillingsresultatene er lett tilgjengelige.

En annen endring er at hestens registertilhørighet, når den ikke er i A-registret, vises og er markert med en bokstav etter UELN (registreringsnummeret). – Det arbeides med å få markert også A.

De aller fleste hestene innen en rase er i rasens A-register. Det vil si at far er kåra/premiert eller tillatt brukt som egen hingst på egen hoppe for de rasene som har den ordningen og mor har fullstendig og godkjent stamme. Disse hestene får røde pass fra NHS.

Dølahest, fjordhest og nordlandshest/lyngshest har også et B- og et C-register. Andre raser kan ha andre betegnelser.

Når en hest har en B eller C bak UELN betyr det at avstamninga ikke er fullt ut godkjent. Det vanligste for de tre nasjonale rasene er at faren ikke er kåra/premiert. Til nå har det da bare stått «Ikke godkjent dølafar eller fjordhestfar eller N/L far». Nå står farens navn og avstamning fullt ut.

En annen årsak til at en hest er i B-registret kan være at det ikke har vært mulig å få DNA-testa hesten mot mor fordi denne har dødd uten at DNA-profilen er laget. Disse hestene har til nå fått «Ikke dokumentert» som mor. Nå står mor med full stamme.

Hester i B- og C-register får blå pass fra NHS.

En konsekvens av denne oppdateringen er at vi nå slipper å manuelt komplettere og feilrette avstammingsfiler brukt i beregninger av innavl og slektskap mellom hester. 

Avlsorganisasjonene har litt forskjellige regler for hvilke hester som kommer i B- eller C-register. Detaljene rundt dette står i avlsplanene eller registreringsreglementet for de respektive rasene. Noen avlsplaner er kanskje ikke helt oppdatert på dette, men det vil bli lagt ut under Avl/registrering så snart det er vedtatt.