Rekruttering av eksteriørdommere

Dommeraspiranter øver seg i praktisk dømming. Foto: Camilla Ulsrud
Skrevet av Kjersti Nerbråten Tjernshaugen,  29.11.2017

24.-26.november var det kurs for eksteriørdommeraspiranter her på Norsk hestesenter.

Hestefolk fra hele landet var samlet for å få faglig påfyll og lære om eksteriør, dommeretikk mm.

8 nye kandidater besto opptaksprøve, 5 besto tentamen og disse skal opp til eksamen i februar. Det var i alt 14 deltakere på kurset.

Hovedtema var anatomi/eksteriør/bein, foreleser var Madeleine Beckmann fra Sverige. 
Dommeretikk var, som alltid på dommerkurs og –samlinger, et annet tema. 
-Og som vanlig var det mye praktisk dømming. 
Kursdeltakerne fikk være med på å vurdere 20 hester av forskjellige raser. 

Forelesere og instruktører var i tillegg til Madeleine, Susan Hellum, Guri Haarr og Njål Kverneland og kursleder Turid Helfjord.

Deltakerne kom fra avlsoranisasjonene for dølahest, fjordhest, travere, norsk varmblod, gypsy cob og lipizzaner.

  I forgrunnen, Norsk Hestesenter sin fjordhest Lunner Idar.

Norsk Hestesenteres fjordhest Lunner Idar var kurshest i helga.


 Dommerutdanningen er lagt opp slik at det er raseorganisasjonene som foreslår kandidater, disse må gjennom en opptaksprøve. De som består denne skal så gjennomføre et utdanningsløp på minst tre år før de må bestå en tentamen og deretter kan gå opp til eksamen for å bli godkjent eksteriørdommer for den rasen som er deres hovedrase. 

I løpet av utdannelsen må de delta på årlige aspirantkurs slik som det i helga og de må dessuten være skriver på en rekke utstillinger.  
Når en nyutdannet eksteriørdommer har bestått eksamen og dermed kan dømme hester rundt på de offisielle hesteutstillingene vil det i starten være sammen med en erfaren dommer, på den måten overføres kunnskap og erfaring bygges. Etter hvert vil mange dommere utvide "repertoaret" med flere raser. Dommergjerningen er en spennende, krevende og givende oppgave og det er alltid noe nytt å lære.